Corona

Update 11 mei
Vanaf 11 mei jl. zijn de eerste versoepelingen van de maatregelen rond het coronavirus een feit. Voor ons als gemeente heeft dit nog geen directe gevolgen. De verwachting is dat vanaf 1 juli bijeenkomsten tot 100 personen weer zijn toegestaan. De PKN adviseert om de maand juni als proefmaand te gebruiken door samenkomsten met maximaal 30 personen te organiseren. Daarvoor is echter ook overleg met de burgerlijke gemeente vereist en deze is vooralsnog zeer terughoudend daarin. Het moderamen is aan het nadenken over de mogelijkheden voor kerkdiensten, maar ook voor het club- en kringwerk. In deze maand worden ideeën en voorstellen aan de kerkenraad voorgelegd en beslissingen genomen. We zullen u hierover middels de afkondigingen, de e-mail (als uw adres bekend is bij de scriba) en het Kerkblad informeren. We zijn dankbaar dat we in de afgelopen weken wel de kerkdiensten online hebben kunnen uitzenden, ook al was het niet allemaal optimaal. Gezien de vele mensen die elke week hebben meegeluisterd en gekeken voelen wij ons in deze keuze bevestigd.

Gevolgen corona maatregelen voor onze gemeente
Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet op 12 en 15 maart jl. heeft genomen met betrekking tot het coronavirus, heeft de kerkenraad een aantal beslissingen moeten nemen. Enerzijds willen we onze verantwoordelijkheden nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Anderzijds willen we ook juist in deze tijd God en elkaar blijven dienen.

Klik hier om de hele brief te lezen m.b.t het corona virus.
Brief mbt corona-virus

Kerkdiensten
Vanwege het coronavirus wordt de manier waarop de kerkdiensten nu plaatsvinden, verlengd tot 1 juni. Dit betekent dat de zondagse ochtenddiensten doorgaan, maar zonder gemeenteleden in de kerk. Ook de ochtenddienst op Hemelvaartsdag gaat op deze manier door. De ochtenddiensten op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag komen te vervallen. De zondagse avonddiensten komen te vervallen. In de plaats daarvan zijn er op elke zondagavond om 18.30 uur korte meditatieve momenten. De dienst op Goede Vrijdag gaat wel door, alleen zonder avondmaalsviering. De kerkenraad heeft nagedacht over een andere manier om het Heilig Avondmaal te vieren, maar ziet daar uiteindelijk toch van af. De ochtenddiensten en meditatieve momenten zijn te beluisteren via de kerkradio en www.kerkomroep.nl. www.kerkomroep.nl.

Kort meditatief moment op zondagavond
De avonddiensten komen te vervallen. Er wordt op zondagavond voor een kort meditatief moment gezorgd. Dit moment vindt plaats in de kerk, begint om 18.30 uur. Er wordt uit de Bijbel gelezen, gemediteerd en gebeden. Net als bij kerkdiensten is het niet de bedoeling dat gemeenteleden naar de kerk komen. De aanwezigheid van de kerkenraad, organist en koster is ook niet nodig. Het moment is te beluisteren via de kerkradio en via www.kerkomroep.nl. Op deze manier willen we iedereen, met name de ouderen, helpen om in alle onrust en spanning op God te blijven vertrouwen.

Er worden veel alternatieven aangeboden, zoals deze:
– televisie-kerkdienst, elke zondagmorgen om 9.20 uur, aangeboden door de EO en de PKN, te zien op NPO2 en terug te kijken op www.eo.nl/zondag;
– radio-kerkdienst, elke zondagmorgen om 10.00 uur, aangeboden door Groot Nieuws Radio, (terug) te luisteren op www.grootnieuwsradio.nl
– eerder gehouden kerkdiensten in Dodewaard, terug te luisteren op www.kerkomroep.nl.
Verder wijzen we u op een wekelijks online kinderprogramma, opgesteld door Matthijs Vlaardingerbroek
en te bekijken op www.creatiefkinderwerk.nl

Kerkomroep
In de afgelopen weken is het bij meerderen voorgekomen dat de kerkomroep niet live kon worden meegeluisterd. Afgelopen zondag tijdens het meditatief moment ging dat een stuk beter. De oorzaak ligt, volgens de kerkomroep, aan het feit dat er, in deze tijd van crisis, veel meer luisteraars zijn dan gewoonlijk. Men werkt er hard aan om dit probleem op te lossen. Mocht u dit probleem ook hebben, probeert u dan eens verbinding te maken met een andere webbrowser dan Google Chrome, bijv. Internet Explorer of Mozilla.