Catechisatie

Catechese seizoen 2015-2016
Zoals wij al eerder hebben aangegeven, zijn er voor het komende winterseizoen een aantal ingrijpende veranderingen voor wat betreft de catechisatie.

Basiscatechese
Er is dit seizoen géén basiscatechese voor groep 8. In overleg met de Zondagsschool is besloten dat de kinderen van groep 8 dit jaar nog op de Zondagsschool kunnen blijven.

Mentorcatechese 12 t/m 16 jaar
Voor de jeugd die in de eerste 4 jaren van het voortgezet onderwijs zit (leeftijd ca. 12 t/m 16 jaar) starten wij met de mentorcatechese. Dit gaat als volgt: De catecheseavond start om 19.00 uur. Wij beginnen gezamenlijk met een inleiding van ongeveer 10 tot 15 minuten, waarna wij in groepjes met jongeren van ongeveer dezelfde leeftijd, onder leiding van 1 of 2 mentoren, doorpraten over de inleiding of over andere onderwerpen die naar voren komen. Om 20.00 uur eindigen wij in de groepen en praten wij met z’n allen nog even na onder het genot van een glaasje fris en wellicht wat chips. De mentorcatechese wordt gehouden op donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur.
Data: zie inlegvel. De inleidingen worden verzorgd door dhr. Eric Brinkman uit Ochten. De mentoren zijn Pieter Bikker, Marco Boers, Leonard Breunissen, Nelie van Leijen en Stefan de Vogel.

Catechese vanaf 17 jaar en ouder
Zoals het er nu voorstaat, kunnen de catechisanten van 17 tot 20 jaar aansluiten bij de groepen van Ds. C.D. Zonnenberg in Ochten en de catechisanten ouder dan 20 jaar bij de groep van dhr. Eric Brinkman in Ochten. Deze worden gehouden op maandagavond 1 x per 2 weken. De eerste avond voor jonge mensen van 17-20 jaar is op maandag 14 september van 19.30-20.30 uur in Het Baken
te Ochten, en de eerste avond voor 20+-ers is op maandag 14 september van 20.00-21.30 uur bij Eric en Marian Brinkman, Perengaard 1 te Ochten. Wij proberen, als dat nodig is, voor de 17-20 groep voor vervoer naar Ochten te zorgen. De catechisanten die hiervoor in aanmerking komen, worden hiervoor nog benaderd.

Belijdeniscatechese
De belijdeniscatechese wordt dit jaar, samen met de belijdeniscatechese in Ochten, door Ds. C.D. Zonnenberg in Ochten gehouden. Er is elke week belijdeniscatechese om 20.15 uur in “Het Baken” te Ochten. Wilt u of jij ook graag deelnemen aan de belijdeniscatechese, dan kunt u zich melden bij Jan Vroegindeweij (0488-412603). Als er overigens verder nog vragen over de catechese zijn, kan er ook contact worden opgenomen met Jan Vroegindeweij (0488-412603) of met Stefan de Vogel (0488-411149).