Alpha-cursus

Alpha-cursus

De Alpha-cursus is een basiscursus over het christelijk geloof.
In de afgelopen jaren is ook in onze gemeente de Alpha-cursus gegeven.
De cursus biedt iedereen de mogelijkheid om op een eigentijdse en vrijblij-
vende wijze kennis te maken met het christelijk geloof. In een serie bijeen-
komsten wordt een groot aantal uitgangspunten van het christelijk geloof
besproken.

Voor wie is de Alpha-cursus?
De Alpha-cursus is bedoeld voor iedereen:
• die meer wil weten van het Christelijk geloof of
• die pas christen is geworden of
• die de basis van zijn/haar geloof nog eens wil doordenken.
Voor meer informatie of deelname aan de cursus, kunt u contact opnemen
met scriba H.J. de Haan, Matensestraat 68, 0488-410551.