Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de Dodewaardse kerk, Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 3 november 2019
10.00: Ds. P.L. de Jong, Rotterdam
10.15: Kinderdienst
18.30: Ds. H.J. Donken, Wierden (Ontmoetingsdienst)

Woensdag 6 november 2019 Dankdag
14.30: (Kinder)dankbijeenkomst
19.30: Ds. M.H. Bil

Zondag 10 november 2019
10.00: Ds. D.M. Heikoop, Katwijk aan Zee
18.30: Ds. G. Bergshoeff, Scherpenzeel

Zondag 17 november 2019
10.00: Ds. M.H. Bil
10.15: Kinderdienst
18.30: Ds. B.J. v.d. Kamp, Harderwijk

Nieuws

Vacatures kerkenraad
Wij vragen uw voorbede voor de verkiezingen. De nood is groot, de arbeiders zijn weinig. Laten we bidden of God in deze nood wil voorzien en mensen geeft die zich samen met anderen willen inzetten om de gemeente te leiden en bij Christus te bewaren. Meer informatie over de vacatures kunt u lezen in het kerkblad.

Woensdag 13 november- bemoediging voor mantelzorgers
Op woensdag 13 november bent u van harte welkom bij een avond voor mantelzorgers. De avond vindt plaats in de Oude Pastorie en begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Dominee Henk Fonteyn uit Culemborg, voormalig legerpredikant en momenteel als interim predikant werkzaam in het Land van Maas en Waal, zal deze avond een korte inleiding houden en aan de hand van een Bijbels verhaal willen we met elkaar op creatieve wijze in gesprek gaan over de zegen en de zware kanten van mantelzorg, over draaglast en draagkracht, over transpiratie en inspiratie in de mantelzorg.
Als u moeilijk van huis weg kunt en wilt dat er even iemand aanwezig is bij degene voor wie u zorgt, kunt u dat aangeven bij de eigen predikant, Ds. Martin Bil. Dan wordt er gezocht naar een oplossing. Iedereen is van harte welkom, ook van buiten de kerk, ook als je zelf geen mantelzorger bent, maar wel geïnteresseerd bent, omdat je bijvoorbeeld een mantelzorger van dichtbij kent.

Beleidsplan Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard 2019-2024
Op woensdag 25 september a.s. heeft de kerkenraad weer een gemeenteavond belegd. Wij willen dan met u en jullie in gesprek gaan over o.a. het beleidsplan. Het concept beleidsplan kunt u hier lezen.