Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de kerk van Hien: Waalbandijk 95 of Dodewaard: Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 7 januari 2018 – Dodewaard
10.00: Ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk
18.30: Ds. J.T. de Koning, Alphen aan de Rijn

Zondag 14 januari 2018 – Dodewaard
10.00: Dr. H. de Leede, Amersfoort
18.30: Ds. T. Doornebal, Herveld

Nieuws

Van de kerkenraad
De kerkenraad wenst u en jullie met het oog op 2018 de vrede van God en Zijn nabijheid toe. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’, (Hebr. 13: 8).
In mei van dit jaar hopen we dat de predikantsvacature wordt vervuld met de
intrede van dan Ds. M.H. Bil.
Komende zondag is de (her)bevestiging van ambtsdragers. De broeders A.C. Wieringa (ouderling-kerkrentmeester) en S. Willemsen (diaken) zullen in het ambt worden bevestigd. De broeders H.J. de Haan, J. Vroegindeweij,
J. Verwoert en D. van Laar worden herbevestigd voor een nieuwe periode.
In deze dienst mag broeder Van Hal zijn ambt teruggeven. Na de dienst is er gelegenheid om de (her)bevestigde broeders te feliciteren en broeder Van Hal te bedanken.
Ook is er koffiedrinken na de dienst in ‘De Hoeksteen’ om elkaar te ontmoeten en alsnog heil en zegen te wensen voor 2018. Weet u van harte welkom!