Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de kerk van Hien: Waalbandijk 95 of Dodewaard: Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 9 december 2018
10.00: Ds. J. Meertens, Rhenen
18.30: Ds. G. van Wolfswinkel, Everdingen

Zondag 16 december 2018
10.00: Ds. M.H. Bil
18.30: Ds. C.J. Overeem, Zegveld

Nieuws

Kerktaxi
Wilt u graag een kerkdienst bijwonen, maar weet u niet hoe u in de kerk moet komen? Aarzel dan niet, maar bel Willem van Hattum (0488-412260). Hij zorgt er dan voor dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.

Kringen voor ouders
Wij hebben al een rijtje praktische vragen vanuit onze gezinssituatie over games, vriendschappen sluiten door kinderen en het delen van je geloof met je kinderen. Daar zouden wij jullie ervaringen en meningen wel eens over willen horen…
Tijdens de avond voor ouders over geloofsopvoeding hebben meerdere ouders aangegeven graag een kring te willen starten om een paar keer per jaar met elkaar contact te hebben en door te praten over kinderen en geloof. Er zijn al diverse ouders die zich hebben opgegeven. We willen in januari starten.

Wat is het idee?
De HGJB heeft boekjes uitgegeven die kant en klaar materiaal geven voor een paar avonden nadenken over verschillende onderwerpen rondom geloofsopvoeding. Prachtig materiaal, heel praktisch en gericht op in gesprek gaan met elkaar en leren van elkaar naast wat verdieping. Het is geen cursus. De avonden zijn bedoeld om inspiratie op te doen en op elkaars gezinsleven (voor zover je wilt) betrokken te zijn. (Zie eventueel www.hgjb.nl onder het kopje ‘Gezin’ het gespreksmateriaal ‘Voorleven’).

Praktisch:
Als groepje kom je 4x per jaar bij elkaar, waarvan 3x een avond aan de hand van het boekje. En 1x een gezellige middagactiviteit of maaltijd als gezinnen totaal. (Uiteraard is niks verplicht en kan iedere groep er voor kiezen om dingen uit te breiden of te minderen.) HGJB geeft materiaal voor de leeftijden: 0-3 jaar, 4-7 jaar, 8-11 jaar en 12-16 jaar. Afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden, kunnen we kijken of we een groep 0-11 en een groep 12-16 starten, of nog een verdere onderverdeling maken. Meld je aan via de email of bel ons op. Wil je daarbij aangeven voor welke leeftijdscategorie je belangstelling hebt?
Als je twijfelt of het wat voor je is: bel of mail gerust of spreek ons aan. We hebben van alle vier de boekjes een exemplaar in huis, dus als je die wilt inkijken kan dat ook natuurlijk.
Het lijkt ons een prachtige en praktische manier om meer betrokken te zijn op elkaar en op onze kinderen.

Ds. Martin en Annemarie Bil predikant@hervormddodewaard.nl,
06 42455636 (Annemarie)

Wijziging rekeningnummer betaling Kerkblad
Het rekeningnummer voor de betaling van het Kerkblad is per 1 november 2018 gewijzigd. Het nieuwe nummer is: NL64RABO0373722346 t.n.v. Fonds Kerkbode Dodewaard. Voor de abonnees die nog niet hebben betaald voor het jaar 2018 en alle daaropvolgende betalingen voor het Kerkblad, graag dit nieuwe nummer gebruiken.