Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de kerk van Hien: Waalbandijk 95 of Dodewaard: Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 11 november 2018
10.00: Prop. J.P. Lensen, Oldebroek
18.30: Ds. D.M. Heikoop, Katwijk aan Zee

Zondag 18 november 2018
10.00: Dr. H.J. van Wijnen, Nieuwegein
18.30: Ds. M.H. Bil

Nieuws

Vervolgavond voor ouders met thuiswonende kinderen
Ben je ouder van thuiswonende kinderen / jongeren? Of vrijwilliger in het jeugdwerk? Van harte welkom op maandagavond 12 november in “De Hoeksteen”. Tijdens de kennismakingsavond was er behoefte aan een vervolg. Ook als je er die avond niet bij was, nu van harte welkom! Graag willen we ook alle vrijwilligers uit het jeugdwerk uitnodigen. De avond gaat over geloofsopvoeding thuis en in de gemeente, de plek van kinderen en jongeren in de gemeente, contact van ouders onderling, etc. Dat is een breed thema, maar in
latere publicaties kunnen we concreter aangeven hoe de aanpak wordt. Save the date: maandagavond 12 november. Voor vragen, ideeën en opmerkingen:
predikant@hervormddodewaard.nl

kerkenraadsvergadering
In de kerkenraadsvergadering van 23 oktober jl. heeft de kerkenraad diverse zaken besproken.

Benoeming diaken
Broeder J.H. (Henk) Roelofsen is benoemd in de vacature van diaken. Helaas heeft hij niet de vrijmoedigheid gehad om de benoeming aan te nemen.

Diensten met Kerstfeest
De kerkenraad heeft besloten het aantal diensten op de Kerstdagen in stand te houden. Dit betekent dat er op 1e Kerstdag 2 diensten zijn en op 2e Kerstdag 1 dienst. De kerk zal, zoals in eerdere jaren, worden voorzien van eenvoudige versiering.

Afkondiging van overlijden
Nadat in het begin van een kerkdienst een overlijden is afgekondigd, zullen we in het vervolg een moment stilte in acht nemen. Op deze manier hopen we dat het overlijdensbericht los komt te staan van de overige, vaak praktische, mededelingen en er een moment van rust en bezinning kan zijn.

Magazine Petrus
Vanuit de gemeente zijn enkele vragen gesteld over het magazine Petrus dat de Protestantse Kerk in Nederland een aantal keren per jaar gratis verspreidt. De kerkenraad heeft besloten na het uitkomen van een aantal exemplaren een definitieve beslissing te nemen over het uitdelen van dit blad bij de uitgang van de kerk.

Huis-aan-huis-blad met Kerstfeest
Dit jaar wordt in het dorp, in verband met het Kerstfeest, de Elisabethbode huis-aan-huis verspreid.

Actie Kerkbalans
Het College van Kerkrentmeesters heeft gekozen voor een nieuwe aanpak. Mensen zullen meer persoonlijk en gericht worden benaderd over hun bijdrage.

Financiële stukken College van Kerkrentmeesters
De kerkenraad heeft de begroting voor 2019 in een eerste lezing goedgekeurd. Ook werd de jaarrekening van 2017, onder voorbehoud van de controlerende accountant, in een eerste lezing goedgekeurd.

Begroting College van Diakenen
De begroting voor 2019 is in een eerste lezing goedgekeurd door de kerkenraad. Voor het eerst is de begroting van ‘De Hoeksteen’ hierin opgenomen.

Open dag Hiense kerk
Voor u als gemeente en de inwoners van Neder-Betuwe wordt het kerkgebouw op zaterdag 10 november opengesteld. Zo krijgt u de gelegenheid om op een vrijblijvende manier de Hiense kerk nog een keer te bezoeken. Vanzelfsprekend staat het u vrij om foto’s te maken. Het kerkgebouw is op deze dag geopend van 10.00-15.00 uur.

Wijziging rekeningnummer betaling Kerkblad
Het rekeningnummer voor de betaling van het Kerkblad is per 1 november 2018 gewijzigd. Het nieuwe nummer is: NL64RABO0373722346 t.n.v. Fonds Kerkbode Dodewaard. Voor de abonnees die nog niet hebben betaald voor het jaar 2018 en alle daaropvolgende betalingen voor het Kerkblad, graag dit nieuwe nummer gebruiken.