Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de Dodewaardse kerk, Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 13 oktober 2019
10.00: Ds. M.H. Bil.
18.30: Ds. M. van Leeuwen, Hierden

Zondag 20 oktober 2019
10.00: Ds. M.H. Bil.
10.15: Kinderdienst
18.30: Ds. M. Dubbelman, Giessenburg

Zondag 27 oktober 2019
10.00: Ds. M.H. Bil.
18.30: Ds. M.H. Bil.

Nieuws

Vacatures kerkenraad
Op 22 oktober hoopt de kerkenraad bijeen te komen. In deze vergadering willen we ons in het bijzonder richten op de (komende) vacatures in de kerkenraad. Wij vragen uw voorbede voor deze verkiezingen. De nood is groot, de arbeiders zijn weinig. Laten we bidden of God in deze nood wil voorzien en mensen geeft die zich samen met anderen willen inzetten om de gemeente te leiden en bij Christus te bewaren. Meer informatie over de vacatures kunt u lezen in het kerkblad.

Gemeenteavond
Het was de eerste gemeenteavond in de ´Oude Pastorie´, 25 september jl. Deze keer waren er zo’n 40 gemeenteleden aanwezig om in gesprek te gaan over diverse onderwerpen. Ds. Bil opende de avond met gebed en een korte bezinning over Nehemia 4. Een verslag van de gemeenteavond staat in het kerkblad.

Beleidsplan Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard 2019-2024
Op woensdag 25 september a.s. heeft de kerkenraad weer een gemeenteavond belegd. Wij willen dan met u en jullie in gesprek gaan over o.a. het beleidsplan. Het concept beleidsplan kunt u hier lezen.