Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de kerk van Hien: Waalbandijk 95 of Dodewaard: Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 19 maart 2017 - Dodewaard
10.00: Ds. J. Smit, Katwijk aan Zee
18.30: Ds. B.H. Weegink, Katwijk aan Zee

Zondag 26 maart 2017 - Dodewaard
10.00: Ds. M. van Leeuwen, Voorthuizen
Na de dienst koffiedrinken en ontmoeting met Ds. van Leeuwen
18.30: Ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

Zondag 2 april 2017 - Dodewaard
10.00: Ds. G.D. Hoff, Rhenen
18.30: Ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

Nieuws

23 maart 2017 - Koffiedrinken

Koffie drinken bij andere gemeenteleden.

Vorig jaar hebben we als commissie van morgen al een keer eerder koffie drinken bij andere gemeenteleden georganiseerd. Omdat dit goed is bevallen, willen we het nog een keer organiseren.
Wat houdt het in? Om mensen de gelegenheid te geven elkaar wat langer te spreken, gaan wij regelen dat u bij iemand anders op de koffie kan of iemand bij u thuis kan ontvangen. Dit willen wij doen op zondag 9 april na de ochtenddienst.

Met een formulier, telefonisch of per mail kan u aangeven of u graag bij iemand op de koffie wilt, of dat u graag mensen bij u thuis op de koffie krijgt, of dat beide mogelijk zijn. Als commissie gaan wij dan mensen aan elkaar koppelen. U hoort dan daarna bij wie u op de koffie gaat of wie u op de koffie krijgt.
Formulieren zijn te krijgen bij de uitgang van de kerk, mailen kan naar b.m.berbee@gmail.com, bellen naar Henriëtte Berbee op nummer: 0488-428389.

17 maart 2017 - Van de kerkenraad

Beroepingswerk
Op de gemeenteavond van 6 maart hebben de stemgerechtigde leden van de gemeente ingestemd met het voorstel van de kerkenraad om Ds. M. van Leeuwen uit Voorthuizen te beroepen, in de vacature predikant. Ds. M. (Marthijn) van Leeuwen is geboren op 9 november 1975 en getrouwd met Gea. Beiden zijn ze min of meer opgegroeid in Barneveld. (Als kind ging de dominee ‘s zomers logeren bij zijn oom en tante Teunis en Ditje Bunt aan de Waalbandijk, waarbij die ene week vrijwel automatisch overging in 2 of 3 weken. Vandaar enige bekendheid met Dodewaard.) Het gezin Van Leeuwen telt 3 kinderen: Eline (15) die op het gymnasium zit in Barneveld, Matthan (bijna 12) die voor het eerst naar de middelbare school zal gaan en Joah (bijna 10) die nog twee jaar daarop moet wachten. Mevrouw Van Leeuwen staat 2 dagen voor de klas in Kootwijkerbroek. Ds. Van Leeuwen heeft een theologische opleiding aan de Universiteit van Utrecht gevolgd, en studeerde daarvóór 4 jaar plantenbiotechnologie in Velp. In 2004 werd hij voor het eerst bevestigd als predikant in Everdingen en vanaf 2009 staat Ds. Van Leeuwen in Voorthuizen. Het gezin woont aan de Hoofdstraat 113 (3781 AD) Voorthuizen. Telefoon 0342-47222, het e-mailadres is mvleeuwen@filternet.nl. Een deel van de kerkenraad hoopt de beroepingsbrief op 22 maart a.s. aan de dominee te overhandigen in Voorthuizen. Waarna hij uiterlijk 12 april zijn beslissing bekend moet maken. Op zondagmorgen 26 maart gaat Ds. M. van Leeuwen voor in de dienst. Na deze dienst is er een ontmoeting met hem in ‘De Hoeksteen’. Wilt u de dominee en zijn gezin in uw voorbede gedenken?

Kerkenraadsvergadering
Dinsdag 7 maart is de kerkenraad weer in vergadering bijeen geweest. De vergadering werd, zoals altijd, begonnen met een bezinning. Hierna werd er teruggeblikt op de gemeenteavond van de dag ervoor en het beroepingswerk besproken. De vragen die zijn gesteld op de gemeenteavond, zullen op een later moment in de kerkenraad worden besproken.

De consideratie met vragen over de kerkorde werd behandeld, aan de hand van de antwoorden die een commissie van de kerkenraad had voorbereid. De antwoorden worden naar de classis gestuurd.

Helaas heeft br. B. Berbee te kennen gegeven, te stoppen met zijn werk als bezoekbroeder. We wensen hem rust toe op zijn beslissing en dat hij tot zegen mag zijn op de plaats waar hij is geroepen.

Verder werd er verslag gedaan van het gesprek met de directie van christelijke basisschool ‘De Hien’, als ook door de verschillende colleges van hun werkzaamheden. Laat op de avond ontving br. Vroegindeweij bericht over het ski-ongeval van zijn zoon. De vergadering werd direct beëindigd en afgesloten met kringgebed.

Stille week
De week van 10 t/m 14 april is de voorbereidingsweek op de dood van Jezus. We denken terug aan Zijn lijden voor ons. Is al dat lijden echt nodig? De gebeurtenissen herinneren eraan dat ons leven hier niet altijd is wat wij ervan verwachten. Maar God heeft een betere toekomst
met ons voor. In deze week is er op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond een moment van bezinning, om de dood van onze Heiland te gedenken. Er wordt uit de Bijbel gelezen, gezongen en er zijn momenten van stilte. De week wordt afgesloten met de kerkdienst op Goede Vrijdag. De bijeenkomsten zijn in de Dodewaardse kerk en beginnen om 19.30
uur.

Paasnummer
Met Pasen zal er weer een Kerkblad ‘huis aan huis’ in Dodewaard worden verspreid. Kopij voor deze editie dient uiterlijk 20 maart te worden ingeleverd, zie colofon.In dit nummer zullen ook enkele clubs en commissies een bijdrage leveren.

27-02-2017 - Diensten met Belangstellenden

Beste mensen van de kerk in Dodewaard,

Gistermorgen was ik bij u te gast als voorganger tijdens de eredienst. In het Verenigingsgebouw kon de voorzitter van Stichting Diensten met Belangstellenden, dhr. Boschman, een presentatie houden over het evangelisatiewerk van de stichting in Amsterdam.
Met genoegen kijk ik terug op gisteren. ik voelde me welkom. Ik waardeer het zeer dat ik van de kerkenraad ruimte heb gekregen om te vertellen over het boeiende werk in Mokum.

Gisteren na de presentatie konden de belangstellenden vragen stellen. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Het woord van de voorzitter van de kerkenraad vond ik wel verrassend. Hij gaf aan te willen leren van de ervaringen van DmB in Amsterdam. Dat bleef in mijn achterhoofd zitten, net als de vraag van de ouderling van dienst gistermorgen: “Hoe doen we mensen zoeken in Dodewaard?” Ik heb daar kort op kunnen antwoorden. Tegelijk had ik me voorgenomen om met deze vraag aan de gang te gaan door middel van een blog. Omdat ik deze week studieverlof heb, ben ik de gelegenheid om te schrijven, wat ik dus vanmorgen gedaan heb.

U kunt meer lezen via deze link:
op-zoek-naar-jezus-in-dodewaard

Wellicht kan deze blog uw gemeente verder aan het denken zetten over de vervolgstappen in de (nabije) toekomst. Als u in de gelegenheid bent om te reageren, heel graag. In ieder geval dank voor de gastvrijheid en voor de gave van de collecte gisteren en wie weet tot ziens,

In Christus verbonden,
hartelijke groet,

ds Robert-Jan van Amstel

Predikant Prot. Gemeente Zunderdorp en Stichting Diensten met Belangstellenden Amsterdam

www.amstel4.nl