Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de Dodewaardse kerk, Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 21 juli 2019
10.00: Ds. M. Dubbelman, Giessenburg
18.30: Ds. J. Tadema, Nijkerk

Zondag 28 juli 2019
10.00: Dhr. A. van Laar, Oosterbeek
18.30: Kand. B. van Dieren, Amsterdam

Zondag 4 augustus 2019
10.00: Ds. W.J. Menkveld, Wanneperveen
18.30: Ds. T. Wegman, Zeist

Nieuws

Abonnement Kerkblad
Ook dit jaar vragen wij halverwege het kalenderjaar de abonnees van het Kerkblad om hun contributie te betalen Wilt u dat ook dit jaar weer doen? De kosten voor de gedrukte versie zijn € 22,50 en voor de digitale versie € 10,00 per e-mailadres.
Wilt u het bedrag overmaken naar:
Rekeningnummer: NL64RABO 0373722346
T.n.v.: Fonds kerkbode
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Vele handen maken licht werk…
Het duurt nog wel een aantal weken, maar om het risico van volle agenda’s uit te sluiten, willen wij het volgende alvast met u delen. Op zaterdag 31 augustus willen wij alles wat in ‘De Hoeksteen’ staat, verhuizen naar de ‘Oude Pastorie’. Er is deze dag een vrachtauto beschikbaar om alles naar de ‘Oude Pastorie’ te brengen. Wie helpt ons om alles naar de ‘Oude Pastorie’ te verhuizen? Geef je op bij één van de diakenen, want vele handen maken licht werk…

Alpha-cursus
De kerkenraad gaat in samenwerking met de Hervormde Gemeente Ochten dit jaar de cursus geven. Als cursusavond is gekozen voor de maandag en beslaat 10-11 avonden, welke zullen vallen in de maanden september t/m december. Elke avond wordt begonnen met een gezamenlijke maaltijd. De locatie is nog niet bekend, maar dat laten we tijdig aan u weten. Aanmelden kan bij Ds. Bil of scriba Henk de Haan.

Hulp gevraagd
Omdat enkele leidinggevenden hebben aangegeven volgend seizoen te willen stoppen, worden er nog nieuwe mensen gezocht voor de Keitjes, TOV, 10Rclub en de kinderdienst. We zijn blij dat Petra de Vogel en Maaike Winkel al hebben aangegeven te willen meedraaien bij de kinderdienst, maar er zijn nog meer vrijwilligers nodig. Als u of jij zich geroepen voelt of voor meer informatie, meldt je dan bij ouderling Jan Vroegindeweij.

Kinderclub Keitjes
Voor de Keitjes is er, in een goed overleg met de directie van basisschool de Hien, ruimte gevonden om de club na schooltijd in het schoolgebouw te houden. Wij zijn de Hien hier dankbaar voor! Lees op onderstaande link alvast de uitnodiging voor het volgende seizoen.
Uitnodiging