Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de Dodewaardse kerk, Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 23 juni 2019
10.00: Ds. M.H. Bil
18.30: Ds. M.H. Bil

Zondag 30 juni 2019
10.00: Ds. M.H. Bil
18.30: Prop. A.N.J. Scheer, Huizen

Nieuws

Alpha-cursus
De kerkenraad gaat in samenwerking met de Hervormde Gemeente Ochten dit jaar de cursus geven. Als cursusavond is gekozen voor de maandag en beslaat 10-11 avonden, welke zullen vallen in de maanden september t/m december. Elke avond wordt begonnen met een gezamenlijke maaltijd. De locatie is nog niet bekend, maar dat laten we tijdig aan u weten. Aanmelden kan bij Ds. Bil of scriba Henk de Haan.

Hulp gevraagd
Omdat enkele leidinggevenden hebben aangegeven volgend seizoen te willen stoppen, worden er nog nieuwe mensen gezocht voor de Keitjes, TOV, 10Rclub en de kinderdienst. We zijn blij dat Petra de Vogel en Maaike Winkel al hebben aangegeven te willen meedraaien bij de kinderdienst, maar er zijn nog meer vrijwilligers nodig. Als u of jij zich geroepen voelt of voor meer informatie, meldt je dan bij ouderling Jan Vroegindeweij.

Nog meer hulp gevraagd
In het vorige Kerkblad stond een oproep om op zaterdag 29 juni te komen helpen in en bij de ´Oude Pastorie´. We willen o.a. de zolder gaan bekleden, omdat deze gebruikt gaat worden door de jeugd en jongeren. Hiervoor moet al het materiaal naar zolder worden gebracht, daar zijn dus wat mensen voor nodig. Daarnaast willen we de houten berging in de tuin afvoeren en nog wat werkzaamheden uitvoeren. Het zou fijn zijn als u en jullie die dag een aantal uren komen helpen.
Samen met jullie en u kunnen we ook deze klussen klaren en komen we weer een stap dichter bij het eindresultaat! We beginnen om 08.30 uur.