Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de kerk van Hien: Waalbandijk 95 of Dodewaard: Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn wisselend in de Hiense en Dodewaardse kerk

Zondag 12 augustus 2018 – Dodewaard
10.00: Prop. W. Braaksma, Bodegraven
18.30: Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet

Zondag 19 augustus 2018 – Hien
10.00: Ds. M.H. Bil
18.30: Ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Zondag 26 augustus 2018 – Dodewaard
10.00: Ds. M.H. Bil
18.30: Ds. F. van Velzen, Amersfoort

Nieuws

Kennismaking met predikant
Inmiddels heb ik kennis gemaakt met de kerkenraad en een aantal oudere en zieke gemeenteleden die ik niet ontmoet in de kerk. Graag zou ik ook met de andere gemeenteleden kennis maken. De jaren door hoop ik tijd te hebben voor persoonlijke bezoekjes, maar op korte termijn iedereen bezoeken gaat natuurlijk niet lukken. Daarbij komt het gevaar dat ik mensen vergeet. Daarom bedacht ik het volgende: tijdens een avond met een groep gemeenteleden in gesprek gaan. Ik kan dan iets over mijzelf vertellen, maar ik ben ook heel
benieuwd naar uw en jouw verhaal. Ook over de gemeente: voelt u zich thuis, waar ben je blij mee, wat geeft zorgen, wat wordt gemist…

Het lijkt me goed om in totaal 3 avonden te beleggen:
• 20 augustus : voor mensen ouder dan 60 jaar;
• 23 augustus : voor mensen jonger dan 60 jaar;
• 27 augustus : voor ouders met thuiswonende kinderen;
Als u op de betreffende avond niet kunt, bent u uiteraard welkom op een andere avond. Ik hoop dat ik op deze manier op korte termijn veel mensen kan ontmoeten. Of u nauw betrokken bent bij de kerk, of juist niet, misschien staat u wel op het punt af te haken: ik hoor het graag! Het uitspreken en delen kan helpen en wellicht is er iets aan te doen. Iedereen: hartelijk welkom! De avonden beginnen om 20.00 uur in ‘De Hoeksteen’.

Met de kinderen en jongeren hoop ik kennis te maken door hun clubs te bezoeken.

Nieuwe classis van start
Op 8 mei is de nieuwe classicale vergadering van de classis Gelderland Zuid & Oost van start gegaan. Alle 74 oude classes zijn per 1 mei opgeheven en er zijn nu 11 nieuwe classes, waarvan de classis Gelderland Zuid & Oost er een is. Deze classis omvat de Bommelerwaard, de Betuwe, gebieden rondom Nijmegen en Arnhem en de gehele Achterhoek. Een groot gebied dus, en dan komt daar ook nog Duitsland bij, want de Nederlandse Kerk in Duitsland, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland, behoort ook tot de classis Gelderland Zuid & Oost.
Het belangrijkste onderdeel van de eerste classicale vergadering was de benoeming van de nieuwe classispredikant. Met ingang van 1 september 2018 wordt dr. Jaap van Beelen classispredikant van de classis Gelderland Zuid & Oost. Classispredikant is een nieuwe functie
binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten.
De classispredikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn regio. Hij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classispredikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.
Dr. Van Beelen heeft nadrukkelijk gekozen voor deze classis – die hij in zijn huidige functie als regionaal adviseur van de classicale vergaderingen van de Veluwe, Overijssel en Flevoland en Gelderland Zuid & Oost goed heeft leren kennen – vanwege de kerkelijke breedte en de mooie diversiteit in geloofsbeleving.
Naast de classispredikant is er ook een breed moderamen van de nieuwe classis benoemd en zijn de visitatoren nieuwe stijl aangewezen.
Verder is er een classicale regeling vastgesteld en is de verkiezingsregeling voor leden van de classis in eerste lezing vastgesteld. De verkiezingsregeling
wordt voor commentaar toegestuurd aan alle kerkenraden binnen de classis, waarna deze tijdens de volgende classicale vergadering op 26 september definitief zal worden vastgesteld.
Voorafgaande aan de volgende classicale vergadering zullen de kerkenraden worden uitgenodigd om kandidaten voor te dragen voor de vacatures die in 2019 zullen ontstaan in de classicale vergadering en de generale synode.