Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de kerk van Hien: Waalbandijk 95 of Dodewaard: Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 18 maart 2018 – Dodewaard
10.00: Ds. J.T. de Koning, Alphen aan de Rijn
18.30: Ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Zondag 25 maart 2018 – Dodewaard
10.00: Ds. J. de Vreugd, Amersfoort
18.30: Ds. D. Meijvogel, Harderwijk

Vrijdag 30 maart 2018 – Dodewaard
19.30: Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet

Nieuws

Bijeenkomsten stille week
De Stille week, van 26 maart t/m 31 maart, is de voorbereidingsweek op het lijden en sterven van Jezus. De gebeurtenissen herinneren eraan dat ons leven hier niet altijd is wat wij ervan verwachten. Maar God heeft een betere toekomst met ons voor. Evenals vorig jaar wordt er weer van maandag tot en met donderdag een uur van bezinning gehouden in de kerk van Dodewaard. Er wordt uit de Bijbel gelezen, gezongen en er zijn momenten van stilte. We vragen de bezoekers in stilte de kerk binnen te komen en te verlaten en niet te praten in de kerk. De samenkomsten zijn in de Dodewaardse kerk en beginnen om 19.30 uur. Op Goede Vrijdag is er een dienst in de kerk van Dodewaard, aanvang 19.30 uur, waarin ook de viering van het Heilig Avonmaal wordt gehouden.

Censura Morum
I.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal op vrijdag 31 maart is er ook gelegenheid voor Censura Morum. Mocht u hier gebruik van willen maken, neemt u dan contact op met de scriba, ouderling H.J. de Haan.

Stemmen
Op 21 maart a.s. mogen allen die ouder zijn dan 18 jaar, meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum. We hopen dat u
en jullie van dit voorrecht, wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is, gebruik zullen maken en als christen verantwoordelijkheid neemt. We bidden alle kiezers wijsheid toe om een goede keus te maken.