Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de kerk van Hien: Waalbandijk 95 of Dodewaard: Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn wisselend in de Hiense en de Dodewaardse kerk

Zondag 14 mei 2017 - Hien
10.00: Prop. A.N.J. Scheer, Huizen
18.30: Ds. W. Geuze, ‘s-Gravendeel

Zondag 21 mei 2017 - Dodewaard
10.00: Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen
18.30: Ds. C.W. Saly, Ede

Donderdag 25 mei 2017 - Dodewaard
10.00: Ds. W.J. Gorissen, Voorthuizen

Nieuws

12 mei 2017 - Van de kerkenraad

Vergadering
In de vergadering van 18 april jl. heeft de kerkenraad in bijzijn van de consulent, Ds. L. Hak, het beroep op Ds. Van Leeuwen geëvalueerd. Daarna hebben we ons gebogen
over de mogelijk te beroepen predikanten en proponenten.

De samenkomsten welke in de afgelopen Stille Week werden gehouden, zijn besproken. De kerkenraad heeft
besloten om deze samenkomsten, mede door de mooie en positieve reacties van gemeenteleden, ook volgend jaar te houden.

De ambtelijke vertegenwoordiging, ouderling en diaken, voor de komende 2 trouwdiensten, werd vastgesteld.

De jaarrekening van het College van Diakenen werd in eerste lezing vastgesteld. (Zie kerkblad)
Het verslag van de visitatie werd behandeld. Verder deden de verschillende colleges verslag van de komende activiteiten en hun ‘gewone’ werkzaamheden.

Gemeenteavond
Op de gemeenteavond van 10 mei jl. is de voortgang van het beroepingswerk besproken. In het volgende Kerkblad hopen wij u de naam van de te beroepen voorganger te kunnen melden en de vervolgstappen en het tijdpad.

In het tweede deel van de avond heeft de projectgroep van studenten van de CHE ons informatie gegeven
over hun onderzoek waarna de aanwezige gemeenteleden in groepjes met elkaar in gesprek zijn gegaan. In het volgende Kerkblad hopen we e.e.a. over wat er op deze avond gezegd is, met u te delen.