Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de kerk van Hien: Waalbandijk 95 of Dodewaard: Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn wisselend in de Hiense en Dodewaardse kerk

Zondag 14 oktober 2018 – Hien
10.00: Ds. M.H. Bil
18.30: Ds. L. Hak, IJzendoorn

Zondag 21 oktober 2018 – Dodewaard
10.00: Ds. M.H. Bil
18.30: Ds. G.D. Hoff, Rhenen

Nieuws

Avondmaal
Zondag 28 oktober 2018 hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. De dienst op zondagmorgen 21 oktober 2018 staat in het teken van de voorbereiding. We lezen 1 Samuel 19: Saul blijft vechten om zichzelf overeind te houden, maar verliest steeds. Het gaat zoals Jezus zegt: ‘wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden’. In hoeverre houden wij ons leven krampachtig vast en kunnen we ons moeilijk overgeven aan God? Maandag 22 oktober is er een uur van bezinning, om 20.00 uur in “De Hoeksteen”! We delen met elkaar onze verlangens en aarzelingen met betrekking tot de avondmaalsviering. Iedereen van harte welkom!Verder is er gelegenheid voor Censura Morum. Als er conflicten in de gemeente zijn die de heiligheid van het avondmaal aantasten, kunt u contact opnemen met de predikant.

Mentorcatechese
Donderdag 11 oktober 2018 is les 2 aan de beurt: ‘God aanbidden’. PBB-tekst: ‘Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden’ (Johannes 4: 23, NBV).‘Things to do’ voor les 3 op 25 november 2018: Lees thuis Psalm 99, over de heiligheid van God!

Herfstvakantie!
Voor de kinderen en jongeren staat de herfstvakantie voor de deur: komende week of de week daarop is het zover. Geniet van de rust. En ook van de natuur. Er valt veel te ontdekken in de herfst: vruchten aan de boom (eikels, kastanjes enz.), allerlei kleuren en ook veel geuren. ‘Ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht, geuren ontelbaar, zweven af en aan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw naam!’ (OTH 564).
Fijne vakantie allemaal!

Vervolgavond voor ouders met thuiswonende kinderen
Ben je ouder van thuiswonende kinderen / jongeren? Of vrijwilliger in het jeugdwerk? Van harte welkom op maandagavond 12 november in “De Hoeksteen”. Tijdens de kennismakingsavond was er behoefte aan een vervolg. Ook als je er die avond niet bij was, nu van harte welkom! Graag willen we ook alle vrijwilligers uit het jeugdwerk uitnodigen. De avond gaat over geloofsopvoeding thuis en in de gemeente, de plek van kinderen en jongeren in de gemeente, contact van ouders onderling, etc. Dat is een breed thema, maar in
latere publicaties kunnen we concreter aangeven hoe de aanpak wordt. Save the date: maandagavond 12 november. Voor vragen, ideeën en opmerkingen:
predikant@hervormddodewaard.nl

Morgendienst Dankdag
De morgendienst op Dankdag is komen te vervallen. Het voorstel kwam voort doordat de groepen van de basisschool niet meer naar de kerk komen. Zij houden een ontmoeting met alle kinderen in de school, waarbij Ds. Bil aanwezig is. Het besluit is genomen nadat op de gemeenteavond dit punt met de aanwezige gemeenteleden is besproken. Het overgrote deel van de aanwezigen stemde in met het voorstel.

Wijziging rekeningnummer betaling Kerkblad
Het rekeningnummer voor de betaling van het Kerkblad is per 1 november 2018 gewijzigd. Het nieuwe nummer is: NL64RABO0373722346 t.n.v. Fonds Kerkbode Dodewaard. Voor de abonnees die nog niet hebben betaald voor het jaar 2018 en alle daaropvolgende betalingen voor het Kerkblad, graag dit nieuwe nummer gebruiken.

De kerkenraad komt 23 oktober weer in vergadering bijeen. Wilt u bidden vooreen goede vergadering?