Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de Dodewaardse kerk, Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 12 januari 2020
10.00: Ds. M.H. Bil
18.30: Ds. I. Pauw, Wezep

Zondag 19 januari 2020
10.00: Ds. M.H. Bil
10.15: Kinderdienst
18.30: Ds. T. Doornebal, Herveld

Nieuws

Week van gebed
In de week van 19 tot en met 26 januari wordt landelijk de Week van Gebed voor eenheid onder christenen gehouden. Tijdens deze Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden zoeken we naar eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Daarom willen we naast gebed voor eenheid onder christenen ook specifiek voor Dodewaard bidden.

Doe mee! Welkom op D.V. woensdagavond 22 januari in de ‘Oude Pastorie’ om 19:45 uur voor de inloop met koffie/thee. Om 20:00 uur starten we en 21:00 uur proberen we af te ronden. Iedereen is welkom!

Beleidsplan 2019 – 2024
Klik hier om het beleidsplan 2019 – 2024 te lezen