Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de kerk van Hien: Waalbandijk 95 of Dodewaard: Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn wisselend in de Hiense en de Dodewaardse kerk

Zondag 23 juli 2017 – Hien
10.00: Dhr. R. Bartels, Rijssen
18.30: Ds. W.J.J. Glashouwer, Amersfoort

Zondag 30 juli 2017 – Dodewaard
10.00: Dhr. A. van Laar, Oosterbeek
18.30: Ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht

Zondag 6 augustus 2017 – Hien
10.00: Ds. W.J. Menkveld, Wanneperveen
18.30: Ds. M. Zeeman, Hoogblokland

Nieuws

Vakantie
Als u dit Kerkblad ontvangt, zijn de schoolvakanties begonnen. Dat betekent dat de komende weken er weer  heel wat op uit zullen trekken om te  genieten van de rust in een andere  omgeving en om wat andere dingen  te doen. Graag wensen we u en jullie  een hele fijne vakantie toe. Dat de  rust u goed mag doen in lichamelijk  en geestelijk opzicht. Onze God is  gelukkig niet aan grenzen gebonden.

Contactpersoon
Gedurende de vacaturetijd is de scriba, ouderling H.J. de Haan tel het aanspreekpunt met  betrekking tot al uw pastorale zaken. Van 22 juli t/m 28 juli is de scriba op vakantie. Wilt u in voorkomende  gevallen, gedurende deze periode,  contact opnemen met ouderling P.N.  de Groot, tel. 0488-411598.

Commissie gebouwen
In het vorige Kerkblad stond dat de kerkenraad de Commissie Gebouwen opdracht heeft gegeven  onderzoek naar de mogelijkheden  voor herbestemming van de pastorie. Op dit moment worden er  door vrijwilligers onderhoudswerk- zaamheden en werkzaamheden  t.b.v. energiebesparing uitgevoerd. Hierbij wordt ook rekening  gehouden met de mogelijke  herbestemming van de pastorie tot verenigingsgebouw.

Beroepingswerk
In de vergadering van dinsdag 18 juli heeft de kerkenraad een lijst met voorgangers opgesteld.  Voor deze lijst is ook weer advies  gevraagd aan de betreffende  afdeling van de PKN. De lijst met voorgangers kunt u  opvragen bij de scriba van de  kerkenraad, scriba@hervormddodewaard.nl. Aanbevelingen van  gemeenteleden zullen door de  kerkenraad worden meegewogen  bij het kiezen van een te beroepen voorganger. Begin september  hoopt de kerkenraad weer de  instemming van de gemeente te  vragen op de te beroepen voorganger.

Jongerengroep / belijdenis doen
Een aantal jongeren heeft laten weten dat ze nadenken over belijdenis  doen. Hier wil de kerkenraad uiteraard graag invulling voor verzorgen.  Graag horen we van jou of je hier
ook over nadenkt. Tegelijk denken we na over het opzetten van bijeenkomsten voor jong volwassenen die  de mentor catechese ontgroeid zijn.  Mogelijk dat we dit samen kunnen  voegen. Er is ook een variant denk- baar waarbij we starten met “Youth  Alpha”, en later bezien hoe we verder  gaan. Maar eerst willen we weten wie  hier belangstelling voor heeft. Ook als je met je vragen over het geloof in gesprek wil, ben je van harte welkom. Voor meer informatie of om je  aan te melden mail of bel naar voorzitter@hervormddodewaard.nl of bel  naar Jan Vroegindeweij 0488-412603