Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de kerk van Hien: Waalbandijk 95 of Dodewaard: Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn wisselend in de Hiense en Dodewaardse kerk

Zondag 16 september 2018 – Hien
10.00: Ds. T. de Ridder, Ochten
18.30: Dr. A.J. Zoutendijk, Utrecht

Zondag 23 september 2018 – Dodewaard
10.00: Ds. A. Vastenhoud, ’s-Gravenhage
18.30: Ds. M.H. Bil

Nieuws

Kerkdiensten
Zondag 23 september is het IZB zondag die mede door de zendingscommissie wordt ingevuld. Zondagochtend gaat Ds. Vastenhoud voor. Hij zal preken over “Evangelisatie van de gemeente naar het dorp”. Na de dienst staat de koffie klaar in “De Hoeksteen”, waar Ds. Vastenhoud nog even met ons na wil praten over de preek. Wij hopen op een fijne ontmoeting! ’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan. We luisteren verder naar het verhaal over David, de man naar Gods hart. Aan de beurt is 1 Samuel 17, het beroemde verhaal van David die het in de naam van de Heere opneemt tegen de reus Goliath. Hoe gaan wij om met reusachtige krachten en machten in ons leven? Maken ze ons bang of kunnen we ze overwinnen?

Gemeenteavond
Zoals reeds in het vorige Kerkblad gemeld, is er op 24 september a.s. een gemeenteavond. Op deze avond willen wij met u in gesprek gaan over o.a. de gebouwen, beleid contactpersonen en gang van zaken rond de viering van het H.A.. Daarnaast zijn er ook nog enkele andere punten die we met u willen delen. De kerkenraad nodigt alle leden, jong en oud, uit om hierbij aanwezig te zijn. De aanvang is om 20.00 uur en inloop vanaf 19.45 uur. We heten u graag van harte welkom!

Programma winterwerk
Voor de opening winterwerk wordt een huis aan huis blad verspreid. Vanwege de problemen met de bezorging en de kosten die er mee zijn gemoeid, vragen we u om te helpen bij de verspreiding. Hiervoor willen we de contactpersonen en vrijwilligers inzetten. Helpt u ook mee? De bladen kunnen op donderdag 30 augustus, tussen 19.00-20.00 uur en zaterdag 1 september tussen 10.00-12.00 uur worden opgehaald in ‘De Hoeksteen’. We vragen u de bladen uiterlijk zaterdag 8 september a.s. te bezorgen. Mocht u op de genoemde tijdstippen niet kunnen, neem dan a.u.b. contact op met de scriba, Henk de Haan 06-28442800.
Winterwerk 2018-2019