Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de Dodewaardse kerk, Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 26 mei 2019
10.00: Prop. A.C. Borsje, Ede
18.30: Ds. M.H. Bil

Donderdag 30 mei 2019
10.00: Ds. M.H. Bil

Zondag 2 juni 2019
10.00: Dr. A.J. Zoutendijk, Utrecht
18.30: Ds. M. van Dam, Baarn

Nieuws

Gemeenteavond
Tijdens de gemeenteavond op woensdag 8 mei jl. heeft de kerkenraad diverse zaken met de gemeente gedeeld en was er ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te zijn.

Ontmoetingsdiensten
De jongeren hebben een toelichting gegeven op de ontmoetingsdiensten (Zie Kerkblad).

Samenkomsten stille week
Ook zijn de samenkomsten in de stille week geëvalueerd. Aangegeven werd dat de samenkomsten worden gewaardeerd.

Wijkteams
Met betrekking tot de nieuwe wijkteams is aangegeven hoe deze eruit komen te zien: een wijkouderling, diaken, bezoekbroeder of -zuster en meerdere contactpersonen. Er zijn nog meerdere vacatures voor contactpersonen. Wie zich geroepen voelt, mag zich aanmelden bij de wijkouderling.

Startweekend
De opening van het winterseizoen wordt volgend jaar groter opgezet. Behalve op zondag is er ook op de zaterdag een verbindende activiteit voor jong en ouder. Ook wordt aandacht gegeven aan de opening van de Oude Pastorie als het nieuwe verenigingsgebouw waarbij we ook graag de bewoners van het dorp uitnodigen. Meerdere gemeenteleden hebben aangegeven dit startweekend te willen voorbereiden. De commissie is inmiddels van start gegaan. U zult er binnenkort vast meer van horen. Ideeën voor het startweekend zijn welkom en kunt u doorgeven aan Herman van de Bijl (herman@vandebijl.nl).

Van De Hoeksteen naar de Oude Pastorie
De ontwikkelingen met betrekking tot de Oude Pastorie zijn besproken en inzichtelijk gemaakt met tekeningen van de diverse kamers en van de buitenomgeving. Er wordt zoveel als mogelijk is voor gezorgd dat mensen die minder goed ter been zijn, het gebouw kunnen bezoeken.

Jeugdwerk
De meeste clubs zullen volgend seizoen plaatsvinden in de Oude Pastorie. Alleen de Keitjes zoeken nog naar een ruimte in het dorp, zodat deze kinderen uit school niet ver hoeven te reizen. De kidschurch zal na de zomervakantie ook plaatsvinden in de Oude Pastorie. De kinderen zullen tot de preek in de kerk blijven en dan vertrekken naar hun eigen ruimte. Omdat enkele leidinggevenden hebben aangegeven volgend seizoen te willen stoppen, worden er nog nieuwe mensen gezocht voor de Keitjes, TOV, 10Rclub en de kidschurch. We zijn blij dat Petra de Vogel en Maaike Winkel al hebben aangegeven te willen meedraaien bij de kidschurch, maar er zijn nog meer vrijwilligers nodig. Als u of jij zich geroepen voelt, meldt het dan bij ouderling Jan Vroegindeweij.