Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de Dodewaardse kerk, Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 11 augustus 2019
10.00: Dr. D. Smink, Alblasserdam
18.30: Ds. R.J. van Amstel, Rotterdam

Zondag 18 augustus 2019
10.00: Ds. M.H. Bil
18.30: Ds. M.H. Bil

Zondag 25 augustus 2019
10.00: Prop. N.C. van der Voet, Veenendaal
18.30: Ds. M.H. Bil

Nieuws

Zin om met mij naar de kerk te gaan op zondag 29 september?
Alle leden van onze gemeente worden van harte uitgenodigd om op zondag 29 september iemand mee te nemen naar de kerkdienst. In dat weekend zetten kerken in het hele land de deuren open voor gasten in het kader van de landelijke campagne Kerkproeverij. Onze gemeente doet ook mee!
Kerkproeverij vormt de gelegenheid om iemand die je persoonlijk kent, uit te nodigen. Er wordt voor gezorgd dat de kerkdienst goed te volgen is voor mensen die niet gewend zijn aan een kerkdienst. Het is aan u om mensen uit te nodigen om erbij te zijn. We kunnen er als kerk naar streven gastvrij en verwelkomend te zijn, maar als we geen uitnodiging doen aan mensen om ons heen, wie gaat er dan proeven van de gastvrijheid en liefde van God? Daarom aan u de vraag om iemand mee te nemen. Dat is natuurlijk best spannend. Denk dan ook goed na over wie u uitnodigt: een familielid, een buur, een kennis of vriend die niet (meer) naar de kerk gaat en met wie u een relatie hebt, die u vertrouwt. Houd de uitnodiging vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar
mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.” En nodig hen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus. Vertel erbij dat er niets van hen wordt verwacht, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’. Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday, een initiatief van Michael Harvey waar kerken wereldwijd aan deelnemen. Zie voor meer info www.kerkproeverij.nl.

Bijbels uit de Hiense kerk
Nog maar weinig mensen hebben gebruik gemaakt van het aanbod om een Bijbel uit de Hiense kerk te ontvangen. We hebben er nog voldoende, dus schroom niet om er één te vragen. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met Alexander Wieringa (cvk.hiendodewaard@gmail.com of 0488-769011).

Hulp gevraagd
Omdat enkele leidinggevenden hebben aangegeven volgend seizoen te willen stoppen, worden er nog nieuwe mensen gezocht voor de Keitjes, TOV, 10Rclub en de kinderdienst. We zijn blij dat Petra de Vogel en Maaike Winkel al hebben aangegeven te willen meedraaien bij de kinderdienst, maar er zijn nog meer vrijwilligers nodig. Als u of jij zich geroepen voelt of voor meer informatie, meldt je dan bij ouderling Jan Vroegindeweij.

Kinderclub Keitjes
Voor de Keitjes is er, in een goed overleg met de directie van basisschool de Hien, ruimte gevonden om de club na schooltijd in het schoolgebouw te houden. Wij zijn de Hien hier dankbaar voor! Lees op onderstaande link alvast de uitnodiging voor het volgende seizoen.
Uitnodiging