Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de kerk van Hien: Waalbandijk 95 of Dodewaard: Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 12 november 2017 – Dodewaard
10.00: Ds. H.J. Donken, Renswoude
18.30: Ds. W.J. Gorissen, Voorthuizen

Zondag 19 november 2017 – Dodewaard
10.00: Ds. M. van Duijn, Utrecht
18.30: Dr. J. Hoek, Veenendaal

Nieuws

Beroepingswerk
Met grote dankbaarheid en vreugde kunnen wij u melden dat proponent M.H. Bil het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen.

We wensen hem en zijn gezin rust op deze beslissing en de zegen van onze God op de werkzaamheden die hij t.z.t. in de gemeente mag gaan doen.

De kerkenraad

Van de kerkenraad
Verkiezing ambtsdragers
Helaas hebben de broeders H.P. Drost (ouderling), A.C. Wieringa (ouderling), G.J. van Kalkeren(ouderling-kerkrentmeester) en G.H. Peters van Ton (diaken) hun benoeming tot het betreffende ambt niet kunnen aanvaarden. De kerkenraad vindt dit jammer, maar wij respecteren voluit hun beslissing. We wensen hen, samen met hun echtgenotes, de rust van onze goede God op hun genomen beslissing. Wilt u de broeders in uw gebeden gedenken.
De kerkenraad vraagt u om opnieuw namen in te dienen voor de vacatures, zijnde 3 ouderlingen, 1 ouderling-kerkrentmeester en 1 diaken. De namen, voor elk ambt afzonderlijk, kunt u tot en met vrijdag 17 november a.s. schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba: ouderling H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard. U kunt uw opgave ook mailen naar: scriba@hervormddodewaard.nl. Voor de goede (administratieve) orde verzoeken wij ook uw adres en postcode in uw brief of e-mail te vermelden. Op 21 november a.s. hoopt de kerkenraad in een extra vergadering nieuwe benoemingen te kunnen doen. Wilt u ook dit werk in uw gebeden opnemen?

Vergadering
In de vergadering van 24 oktober werden o.a. de volgende zaken besproken en behandeld. Dhr. I. van de Bos lichtte namens de projectgroep het in onze gemeente gehouden ‘waarderend onderzoek’ toe. De begroting voor 2018 van het College van Diakenen en ‘De Hoeksteen’ werden besproken, goedgekeurd en vastgesteld. Het collecterooster voor 2018 werd besproken en zal op enkele punten worden aangepast. Verder werden de in- en uitgaande post behandeld, deden de colleges
verslag van hun werkzaamheden en zo ook de afgevaardigden naar de classis en het jeugdwerk.