Kerken bijbel

Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de kerk van Hien: Waalbandijk 95 of Dodewaard: Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Zondag 4 december 2016 - Dodewaard
10.00: Ds. N.J.M. Goedhart, Utrecht
18.30: Ds. J.H. de Vree, Achterberg

Zondag 11 december 2016 - Dodewaard
10.00: Prop. J.P. Lensen, Oldebroek
18.30: Ds. D.M. Heikoop, Rijswijk

Zondag 18 december 2016 - Dodewaard
10.00: Ds. C. van Dam, Ermelo
18.30: Ds. J. Meertens, Rhenen

Nieuws

30-11-2016 Verkiezing ambtsdrager

Op 29 november hebben de stemgerechtigde leden van de gemeente de volgende broeders verkozen en waarna zij door de kerkenraad zijn benoemd:

In de vacature ouderling-kerkrentmeester:
Br. W. Schippers Eindakkers 16 Dodewaard

In de vacature diaken:
Br. J.T. Hanhart Margrietlaan 8 Dodewaard

De beide broeders dienen uiterlijk maandag 05 december a.s. hun beslissing schriftelijk kenbaar te maken aan de scriba, H.J. de Haan aan de Matensestraat 68 te Dodewaard. Wij wensen de verkozen en benoemde broeders, samen met hun gezinnen, wijsheid in deze periode van overwegen en bevelen hen in uw en jouw voorbede aan.
Wilt u ook de niet verkozen broeders in uw voorbede gedenken?

28-11-2016 Beroepingswerk
In zijn vergadering van 6 december 2016 bespreekt de kerkraad, in het bijzijn van de consulent, het beroepingswerk.

Van harte nodigen we de gemeenteleden opnieuw uit om namen in te dienen van predikanten, welke zij graag aan onze gemeente verbonden zouden zien. De namen kunnen schriftelijk, met vermelding van naam en adres, en ondertekend worden ingediend bij de scriba, ouderling H.J. de Haan, Matensestraat 68. De namen dienen uiterlijk maandag 05 december a.s. bij de scriba ingediend te zijn.

26-11-2016 Verkiezing ambtsdrager
Tijdens de afgelopen dinsdagavond gehouden extra kerkenraadsvergadering, 22-11-2016, zijn na verdeling de kandidaten per vacature op alfabetische volgorde geplaatst. Er is dus geen sprake van een bepaalde rangorde. We willen hiermee tot uitdrukking brengen dat, voor wat de kerkenraad betreft, alle verkozen kandidaten op gelijke voet voor het desbetreffende ambt geschikt worden geacht.

Het is vervolgens aan u als belijdende leden van de gemeente om, per dubbeltal, een keuze te maken.

In de vacature ouderling-kerkrentmeester:
Br. A.G. van Leeuwen, Vinkenpark 2, Dodewaard
Br. W. Schippers, Eindakkers 16, Dodewaard

In de vacature diaken:
Br. J.T. Hanhart, Margrietlaan 8, Dodewaard
Br. W. Spronk, Wilhelminalaan 26, Dodewaard

De verkiezingen worden gehouden in een besloten vergadering op 29 november a.s., aanvang 19.30 uur, in ‘De Hoeksteen’.

Ook zal in deze vergadering gestemd worden over de verkiezingsregeling voor de periode 2017 t/m 2022.

11-09-2016 Start Winterwerk
Op 11 september a.s. is de zogenaamde ‘Startzondag’, de officiële start van het winterwerk. Over de activiteiten die er gedurende het winterwerk zijn, leest u meer door op onderstaande link te klikken. Wij hopen dat jullie en u aan een of meer van de activiteiten mee (gaan) doen.

Programma Winterwerk

11-07-2016 Reis Arianne Willemsen
Klik op onderstaande link om de laatste nieuwsbrief te lezen
Nieuwsbrief 4

13-06-2016 Reis Arianne Willemsen
Klik op onderstaande links om de laatste nieuwsbrieven te lezen
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3

03-05-2016 Reis Arianne Willemsen
Zoals velen van u weten is Arianne Willemsen voor 3 maanden naar de Filipijnen. Mede door uw gift kan zij daar werken onder de arme bevolking op het eiland Samar. Samar is een van de armste eilanden van de Filipijnen. Met deze nieuwsbrief wil zij e.e.a. laten zien van haar werkzaamheden. Klik op onderstaande link om meer informatie te lezen over haar werkzaamheden.
Meer info

17-03-2016 Talentenakker
Eind vorig jaar is door veel gemeenteleden het formulier van de talentenakker ingevuld. Een aantal van deze personen zijn reeds benaderd voor de taak waarvoor ze zich hebben opgegeven. De kerkenraad hoopt in de komende weken nog meer personen uit de talentenakker voor het werk in de gemeente te kunnen enthousiasmeren en in te zetten.
Overigens is er nog steeds gelegenheid om het formulier in te vullen. U kunt het formulier downloaden via onderstaande link, invullen en opsturen aan de scriba.
Talentenakker

24-02-2016 Nieuwsbrief Arianne Willemsen
Een aantal weken geleden is Arianne Willemsen naar de Filipijnen geweest. Met deze nieuwsbrief wil zij e.e.a. laten zien van haar werkzaamheden. Klik op onderstaande link om de nieuwsbrief te lezen.
Nieuwsbrief

22-01-2016 Nieuwe site
Het is zover; na jaren trouwe dienst is de oude website met pensioen gegaan. Er is geprobeerd om alle informatie beschikbaar te hebben in het nieuwe ontwerp. De nieuwe website is geoptimaliseerd voor het bekijken op computer, tablet en smartphone. Mocht je als bezoeker problemen tegenkomen, suggesties hebben of overige kwesties omtrent de nieuwe site aan willen dragen, schroom dan niet om te mailen naar info@hervormddodewaard.nl